Aruka metsaomaniku abimees

Teostame kõik vajalikud tööd, et majandusmets oleks sihipäraselt
majandatud ning piiranguvööndi metsad jätkusuutlikud.

Metsa rajamine

Metsa hooldamine

Uuendusraied

Maaparandus

Metsakinnistute haldus

Metsandusalane konsultatsioon

Metsakinnistute hindamine

Meie hoolitseme
sinu metsa eest

Metsaru OÜ on Lõuna-Eestis tegutsev metsamajandust abistav ettevõte.
Meie Põhitegevuseks on metsaistutus, metsakultuuri hooldused, erinevad raied ja kompleksteenused.

Peale selle abistame metsaomanikke läbi muude teenuste
ning aitame leida lahenduse tekkinud probleemidele.

Ostame sinu
kinnistu

Metsaru OÜ üheks eesmärgiks on investeerida metsamaasse ja väärindada seda. Seega ostame kasutusest välja jäänud rohumaid, võsastunud alasid ja erinevates arengujärkudes metsakinnistuid Lõuna-Eestis.

Ostame kasvava metsa raieõigust ja metsamaterjali

Ostame õiguse raiuda kokkulepitud metsaosa. Sellise tehingu tegemiseks on mitu võimalust. Esimene on, kui tehing toimub fikseeritud hinnaga, mis tasutakse omanikule enne raietööde algust-.

Teiseks võimaluseks on tehing väljatuleku järgi. Sel puhul lepivad tehingu pooled kokku metsamaterjali sortimentide hinnas, kus kõik kulud on eelnevalt maha arvatud.

Müüme metsataimi ja ümarmaterjali

Nii kevadiseks kui sügiseseks istutushooajaks tarnime oma klientidele istutamiseks erinevaid metsataimi. Müüme raietest tulevaid eri puuliikide puidusortimente.

Küsi pakkumist

Metsaru OÜ