TEENUSED

Metsatööd

Raied

Kompleksteenused

Maastikuhooldus

  • Valikraie
  • Võsaraie (teeääred, jms)
  • Üksikpuude raie

Muud teenused. Korraldame...

  • Raied ja muud metsatööd
  • Metsamaterjali (sh hake) müügi
  • Ostu/müügi tehingud

 

KINNISTU

Kompleksteenus on mõeldud eelkõige neile metsaomanikele kel pole aega või vahendeid oma metsakinnistul majandada. Teenus sisaldab kogu kinnistu tööde planeerimist ning teostamist. Planeerimise käigus koostatakse kava vajalikest töödest ning tuuakse välja tööde käigus tekkivad kulud ning tulud.