TEENUSED

Metsatööd

Raied

Kompleksteenused

Maastikuhooldus

  • Valikraie
  • Võsaraie (teeääred, jms)
  • Üksikpuude raie

Muud teenused. Korraldame...

  • Raied ja muud metsatööd
  • Metsamaterjali (sh hake) müügi
  • Ostu/müügi tehingud

 

Valikraie

Valikraiet tehakse püsimetsana majandavates metsades. Raie põhimõte on raiuda puid nii nagu nad looduslikult välja langeks ning nende tulemusena peab jääma puistu püsima ja samaaegselt ka uuenema. Valikraie võib näiteks sobida pärandkooslustega metsadesse, samuti puhke- ja parkmetsadesse.