TEENUSED

Metsatööd

Raied

Kompleksteenused

Maastikuhooldus

  • Valikraie
  • Võsaraie (teeääred, jms)
  • Üksikpuude raie

Muud teenused. Korraldame...

  • Raied ja muud metsatööd
  • Metsamaterjali (sh hake) müügi
  • Ostu/müügi tehingud

 

Metsakultuuride hooldus

Peale metsakultuuri rajamist hakkavad peagi istutatud puid ohustama märksa kiirekasvulisemad rohttaimed ning lehtpuuliigid. Selleks, et rohttaimed täielikult istutatud puid ei lämmataks, tuleb neid hooldada ning niita nende ümbert rohttaimed ja ebasobivad kiirekasvulised lehtpuuliigid. Kultuure tuleb kindlasti hooldada niikaua kuni rohttaimede rinne enam kultuuri ei ohusta.