TEENUSED

Metsatööd

Raied

Kompleksteenused

Maastikuhooldus

  • Valikraie
  • Võsaraie (teeääred, jms)
  • Üksikpuude raie

Muud teenused. Korraldame...

  • Raied ja muud metsatööd
  • Metsamaterjali (sh hake) müügi
  • Ostu/müügi tehingud

 

RAIE

Kompleksteenus RAIE sisaldab endas metsaosa raiet ja metsamaterjali koondamist ning vajadusel ka materjalile parima ostja leidmist.